Referanslar

Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi  Resmi Gazete Sayısı  Dayandığı Kanun No /madde  Yönetmelik 
27.09.2008 27010  4857/3  Alt İşverenlik Yönetmeliği 
24.06.2015 29396  635KHK, 634, 5302, 5393, 6331  ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ 
25.01.2013 Değ.16.01.2014 28539 Değ.28884  6331/30, 3146/12  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
01.08.2004 Değ.19.04.2014 25540 Değ.28977  4857/39  Asgari Ücret Yönetmeliği 
16.08.2013 Değ.04.02.2014 28737 Değ.28903  4857/91, 6331/24-3  Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 
20.08.2013 28741  6331/30  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
22.01.2007 26411  4703  Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 
30.12.2006 26392  4703  Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 
19.12.2007 - Değ.09.07.2015 26735 - 29411  7126/Ek-9  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
15.06.2013 28678  6331/30  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 
30.12.2013 68867 Mük.  6331, 2872, 644, 5902  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 
28.07.2013 28721  6331/30  Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Gürültü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.) 
15.05.2013 28648  6331/16, 17, 18, 30  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
30.04.2013 28633  6331/30  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 
22.08.2013 28743  6331/30  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (Titreşim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.) 
11.10.2008 Değ.22.01.2011 27021 Değ.27823  5510/107  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 
04.04.2004 Değ.15.05.2004 25423 Değ.25463  4857/114  Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
15.02.2015 29268  657  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirliği Yönetmeliği 
31.10.2012 28453  3146/5,15  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
06.04.2004 Değ.21.02.2013 Değ.25.10.2013 25425 Değ.28566 Değ.28802  4857/71  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
14.09.2010 27699  5176/3,7  Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 
06.03.2007 26454  7269/3  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 
16.04.2013 28620  6331/30 3146/12  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
04.11.1984 18565  3194/44, 3542/3  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 
11.11.1989 20339  3194/44  Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 
30.11.2000 24246  3154/28  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
21.08.2001 24500  3154/28  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 
19.01.2013 28533  7201/7-a  Elektronik Tebligat Yönetmeliği 
24.07.2013 28717  6331/30  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 
09.01.2014 28877  4857/30  Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 
16.08.2013 28737  6331/30  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 
23.08.2013 28744  6331/30  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 
18.03.2004 25406  2872/8, 11,12  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
06.04.2004 25425  4857/76  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
28.04.2004 25446  4857/70  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 
05.07.2013 28698  1593/127  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 
29.07.2015 29429  3359/9, 663 KHK/9  İlkyardım Yönetmeliği 
25.04.2013 Değ.02.05.2014 28628  6331/30, 31, 3146/2, 12  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
25.04.2013 Değ.02.05.2014 28628 Değ.28988  6331/30, 31, 3146/2, 12  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
29.12.2012 Değ.30.04.2015 28512 Değ.29342  6331/3,30, 3146/2,12  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
20.08.2013 28741  6331/10, 30, 31  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 
06.04.2004 25425  4857/63  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
06.04.2004 25425  4857/41  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
29.12.2012 Değ.31.01.2013 28512 Değ.28545  6331/6,8,30 3146/2,12  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
18 Aralık 2014 29209    İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
24.12.2013 28861  6331/7  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 
18.01.2013 28532  6331/22,30  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 
29.12.2012 28512  6331/10,30  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 
05.03.2004 25393  4857/38  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 
19.12.2012 Değ.26.07.2013 Değ.26.03.2014 28502 D.28719 D.28953  6356/4  İşkolları Yönetmeliği 
10.08.2005 25902  1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
17.07.2013 28710  6331/30  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 
20.07.2013 - Değ:18.12.2014 28713 - 29209  6331/30 3146/2,12  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
18 Aralık 2014 29209    İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
18.06.2013 28681  6331/11, 12, 30  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 
30.03.2013 28603  6331/25, 30  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 
29.06.2015 29401  6331/6  İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
24.07.2013 28717  4857/69  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 
13.04.2005 25785  6176/3,7  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
06.08.2013 28730  6331/30  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
19.09.1964 11811  6269  Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 
12.08.2013 28733  6331/30  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
30.04.2011 27920  4447/Ek-2  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 
29.11.2006 26361  4703  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 
02.07.2013 28695  6331/30  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
03.03.2004 25391  4857/110  Konut Kapıcıları Yönetmeliği 
19.09.2013 Değ.10.03.2015 28770 Değ.29291  6331/30  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
03.03.2009 / 27158 Değ.28.09.2014/29133 27158  4703  Makina Emniyeti Yönetmeliği 
15.11.1990 20696  3628  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 
03.07.2002 Değ.04.10.2012 24804 Değ.28431  1739, 3797 3308, 2547  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 
31.12.2008 27096  5544  Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 
30.12.2006 26392(4.Mük)  4703  Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 
07.10.2004 - Değ.07.10.2014 25606  5188  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
07.04.2004 25426  4857/76  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
12.09.1984 18513  234  Resmi Mühür Yönetmeliği 
02.12.2004 25658  3056/2,33  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
16.07.2013 28709  6331/30  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 
11.09.2013 28762  6331/30  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 
03.09.2008 26986  4857/111  Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 
09.07.2013 - Değ.14.06.2015 28702 - 29386  6356/18, 19  Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 
26.11.2013 Değ.14.06.2015 28833 - 29386  6356/29, 30, 77  Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 
21.07.2009 Düz.23.07.2009 27295 Düz.27297  5510/Ek-1  Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
12.05.2010 27579  5510/107  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 
27.05.2010 27593  4904/3  Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 
31.12.2012 28514 4.Mük.  4703/4  Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 
25.01.2012 28184  7201/60  Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
13.07.2013 Düz.25.07.2013 28706 28718 Mük.  6331/17, 30  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 
11.10.2013 - Değ.14.06.2015 28792 - 29386  6356/42,61  Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 
07.12.2013 28844  6356/57  Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 
05.11.2013 28812  6331/30  Tozla Mücadele Yönetmeliği (Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.) 
18.11.2008 27058  818/323, 854/29...  Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 
05.02.2013 28550  6331/21  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 
29.08.2003 Değ.22.01.2015 25214 Değ.29244  4817/22  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 
05.10.2013 28786  6331/30  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
16.12.2010 27787  3194/44 13.12.1983 /180 BKK  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 
03.03.2004 25391  4857/60  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 
25.04.2009 27210  4857/30, 39, 4904/3, 4447/48  Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.) 
28.02.2004 25387  4857/51  Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 
antalya web tasarım
Referanslar
Duyuru & Haberler
 • Diş Hekimleriyle Çalışmalarımız Başlamıştır.
Hizmet Verdiğimiz İller
 • Tekirdağ
 • Kocaeli
 • İstanbul
 • Antalya
 • Muğla
 • Burdur
 • Isparta
 • Konya
 • Karaman
 • Mersin
 • Bolu
 • Ankara
 • Sakarya
 • Eskişehir
 • Zonguldak
 • Düzce
 • Karabük
 • Çankırı
 • Tehlike Sınıfınızı ve Çalışma Sürenizi Öğrenin
 • İdari Para Cezaları
 • Resim Galerisi
 • Video Galerisi
 • Güvenliğinizi Garanti Altına
  Almak için Tıklayın...