RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.02.2015/29255

Karar Sayısı : 2014/7074

 

Ekli “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.